Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Włodawski sztetl - miasteczko którego już nie ma" ma na celu przybliżenie społeczności, która żyła we Włodawie od XVI wieku, stanowiła większość mieszkańców i dominowała w życiu społeczno-politycznymi i kulturalno-oświatowym, wpływając na koloryt i wizerunek miasta. Działalność ta miała specyficzny charakter, bo w zdecydowanej większości ograniczana była do własnego środowiska. Społeczność włodawskiego sztetl również była specyficzna - bardzo religijna i przywiązana do tradycyjnych wzorów postępowania w życiu codziennym. Językiem dominującym był tu jidysz, a życie społeczne skupiało się wokół synagogi i charakteryzowało silnymi związkami z tradycyjnym, ortodoksyjnym, niechętnie i nieufnie przyjmującym wszelkie nowości judaizmem.
Częścią integralną wystawy jest instalacja oparta na technologii video mappingu, czyli kreacji multimedialnej 3D, polegającej na wyświetlaniu specjalnie przygotowanej animacji bezpośrednio na detalach architektonicznych.
Ten modernistyczny projekt jest jednym z pierwszych projektów na świecie, którym obiektem do projekcji stały się XIX wieczne freski. Kilkunastominutowa animacja, oprócz elementów zabawy z architekturą synagogi oraz cyfrowej rekonstrukcji fresków, prezentuje historię włodawskich Żydów.

Autor wystawy oraz scenariusz i koordynacja opracowania animacji multimedialnej (videomappingu): Anita Lewczuk vel Leoniuk
Opracowanie animacji multimedialnej (videomappingu): Błażej Krajczewski, Kateryna Butsmaii
Muzyka do videomappingu: Neoklez - utwór "Tribute to Leon Blank" oraz Audiojungle music stock
Lektor wersji polskojęzycznej videomappingu: Artur Kalicki
Lektor wersji polskojęzycznej videomappingu: Konrad Szulga
Tłumaczenie transkrypcji z języka hebrajskiego: Małgorzata Lipska

Ekspozycję tworzy kolekcja rzeźb Jana Pawłowskiego z Włodawy, przedstawiająca kilkanaście typów postaci Żydów m.in. postać Żyda modlącego się, zadumanego, postać wędrowca, postać kupca z monetą, Żyda z dłońmi uniesionymi w geście błogosławieństwa, z dzbanem, z kozą, postać karczmarza. Jest to seria 21 rzeźb lipowych, polichromowanych kolorową bejcą oraz 4 nie polichromowane. Zostały one przekazane przez artystę do działu etnograficznego MPŁ-W w dniu Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Każda synagoga dzieli się na kilka części. Najważniejszą jest sala z szafą ołtarzową do przechowywania zwojów Tory. W tradycyjnej społeczności żydowskiej w pomieszczeniu tym mogli przebywać tylko mężczyźni. Dla kobiet wydzielano osobne modlitewnie nazywane BABIŃCAMI.

„Z historii Żydów włodawskich 1918-1945"
(na podstawie fotografii i opisów z „Księgi Pamięci Włodawy i Okolic")

Celem wystawy jest ukazanie przy pomocy starych fotografii historii Żydów włodawskich w latach od 1918 do1944r.,grupy narodowościowej dominującej we Włodawie w okresie do1939r. Grupa ta została zgładzona podczas II wojny światowej i w ten sposób prawie całkowicie i bezpowrotnie zniknęła z krajobrazu włodawskiego, a do tego czasu odgrywała znaczącą rolę w życiu naszego miasta.

Cheder we Włodawie

"Cheder znajdował się w jednym pokoju, w którym nauczyciel mieszkał i uczył. Nauczyciela uczniowie zwali rabi i pomagali jego żonie w przynoszeniu wiadra wody od pompy Herszla Towiego lub z krynicy zawsze pełnej wody spływającej z góry jak również ze studni na ulicy Różanieckiej koło ceglanego sadu. Osobny rozdział stanowiło wylewanie brudnej wody. Kanalizacji nie było, wylewano na zewnątrz - co nie było łatwe, gdyż należało uważać aby nie trafić na policjanta. Prawda, nie bano się oficjalnej kary, ale było to związane z łapówką, jaką należało dać policjantowi do ręki.

Wieś włodawska pod względem etnicznym nigdy nie była jednolita. Zamieszkiwała ją ludność polska ulegająca wpływom Mazowsza i Podlasia, a także ruska będąca pod wpływem Polesia. Docierały tu fale kolonizacji żydowskiej, niemieckiej, holenderskiej czy litewskiej. Niezbyt urodzajne obszary z obfitością wód i lasów powodowały, iż mieszkańcy oprócz rolnictwa zajmowali się hodowlą i pracami pozarolniczymi takimi, jak: myślistwo, zbieractwo, tkactwo, plecionkarstwo, rybołówstwo. Wieś często pozostawała w izolacji od świata zewnętrznego, co sprzyjało utrzymywaniu się postaw zachowawczych i systemu społecznego z takimi cechami, jak: lokalność, swojskość, samowystarczalność, więź oparta na kontaktach bezpośrednich, specyficzna obyczajowość i bogata obrzędowość. Silne zakorzenienie się w tradycyjnej społeczności lokalnej i stosowanie się do ustalonych reguł powodowało, że mimo różnych losów indywidualnych istniał pewien schemat drogi życiowej. Było to CHŁOPSKIE PIELGRZYMOWANIE.

Judaika we włodawskim muzeum

Od momentu swojego powstania Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego gromadzi przedmioty związane z kulturą żydowską. Taki stan rzeczy uwarunkowany jest kilkoma czynnikami. Do wiodących wśród nich można zaliczyć zarówno charakter samej siedziby placówki (zabytkowy zespół zabudowań synagogalnych) jak też i fakt stanowienia przez społeczność żydowską znacznej grupy mieszkańców miasta na przestrzeni dziejów. Przedmioty te - zabytki pochodzące z zakupów bądź wypożyczeń - związane są z różnymi aspektami dziedzin życia Żydów. Składają się na nie m. in. obrazy o tematyce żydowskiej albo autorstwa artystów wywodzących się z kręgu judaizmu lub są to w większości obiekty związane z kultem religijnym sprawowanym zarówno w świątyni jak i w ognisku domowym. Wiele z nich prezentowanych jest na stałej wystawie judaików eksponowanej w sali męskiej wielkiej synagogi. (W tym miejscu należy nadmienić, iż zostały podjęte przez naszą placówkę prace mające na celu opracowanie w przyszłości katalogu tych zabytków) Zapraszając do zwiedzania ekspozycji pragnę przedstawić czytelnikom fotografie judaików znajdujących się we włodawskim muzeum. Pokazane zdjęcia opatrzone są krótkimi informacjami opisującymi ich przeznaczenie.