Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prace prezentowane na wystawie fotograficznej pt.: „Śladami Obecności" ukazują efekt zmian kulturowych zachodzących na terenie południowo-wschodniej Polski. W miejscu tym stykały się i koegzystowały różne kultury.

Wystawa jest kolejną muzealną prezentacją wprowadzającą szerokie grono odbiorców w świat Prawosławia. Uznani warszawscy artyści-fotograficy zafascynowani niezwykłymi miejscami i ludźmi dążącymi do doskonałości chrześcijańskiej przybliżają te wspólnoty. Aura modlitewnej mistyki, ale i nierzadko ciężkie zmaganie z materią budzą ciekawość i skłaniają do refleksji. Wystawa wzbogacona jest informacjami o monastycyźmie, o polskich monasterach, a także filmem o monastyrze w Jabłecznej. Ekspozycji towarzyszy wydany też informator.

Na sezon wakacyjny Dział Etnografii Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przygotował nową , oryginalną ekspozycję pt. „Łyżka – rzecz mała lecz ciekawa".

Celem wystawy jest ukazanie historii prostego przedmiotu, z którym każdy z nas spotyka się na co dzień - historii łyżki. Pokazanie różnych jej rodzajów, zróżnicowania materiałowego, uświadomienie, że przedmiot ten służy głównie do jedzenia, ale nie tylko.

Wystawa prac uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie podsumowująca projekt „Miejsca bliskie i niezwykłe".

Publiczne Gimnazjum nr1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie tzw. „Szkoła z klasą" jako jedna z dwóch w województwie lubelskim, otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, administratora programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2003 - Szkoły Aktywne". O grant na działania wyrównujące szanse edukacyjne ubiegało się 300 gimnazjów z całej Polski, z których dotacje otrzymały tylko 44. Przeznaczona ona została na realizację projektu „Miejsca bliskie i niezwykłe", której celem jest popularyzowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Włodawy i najbliższej okolicy poprzez stworzenie uczniom możliwości prowadzenia różnorodnych działań i zaprezentowania ich w środowisku lokalnym.

Wystawa „Korzec, łokieć, morga i... ruski miesiąc, czyli dawne miary we Włodawskiem" to kolejna oferta ekspozycyjno-edukacyjna skierowana do wszystkich zainteresowanych miarami używanymi niegdyś na tych terenach. Zapraszamy starsze osoby pamiętające jeszcze przedwojenną Włodawę i okoliczne wioski. Może ożyją w ich pamięci żydowskie sklepiki, w których łokciową miarką odmierzano bawełniane płótno i sutasz, i te żelazne, gdzie ojciec kupował kilka funtów gwoździ?

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie tzw. „Szkoła z klasą" jako jedna z dwóch w województwie lubelskim, otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, administratora programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2003 - Szkoły Aktywne". O grant na działania wyrównujące szanse edukacyjne ubiegało się 300 gimnazjów z całej Polski, z których dotacje otrzymały tylko 44. Przeznaczona ona została na realizację projektu „Miejsca bliskie i niezwykłe", której celem jest popularyzowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Włodawy i najbliższej okolicy poprzez stworzenie uczniom możliwości prowadzenia różnorodnych działań i zaprezentowania ich w środowisku lokalnym.

W ciągu siedmiu wieków obecności Żydów ukształtowała się w Polsce wyjątkowa kultura żydowska, na którą składały się literatura, teatr, muzyka, rzeźba, malarstwo czy architektura. Tworzyli ją uczeni, pisarze, artyści, ale także prości ludzie, kupcy i rzemieślnicy z całym bogactwem ich obyczajowości. Dziś w Polsce prawie nie ma już Żydów. swiat zaginiony 02Nieliczna ich garstka, opustoszałe synagogi, cmentarze są zaledwie mglistym wspomnieniem dawnej świetności, ale żyją jeszcze ludzie, którzy osobiście znali ten zaginiony świat i chodzili ubitym gościńcem tam, gdzie dziś zostały zaledwie ślady.

Wystawa obejmuje swym zakresem dwa ostatnie stulecia: od wojen napoleońskich z początku XIX stulecia do wybuchu drugiej wojny światowej. Prezentowane prace (rysunki, szkice, akwarele) ukazują kawalerzystów w boju i podczas służby pokojowej, ich mundury charakterystyczne dla poszczególnych formacji /barwy czy różnorodności ich kroju/.

Jazda polska, tak jak każda inna formacja wojskowa, na przestrzeni wieków ulegała licznym przeobrażeniom. Zmianom tym podlegały nie tylko jej ubiór, uzbrojenie, czy wyposażenie, ale także sposób prowadzenia walki, skład i rodzaje poszczególnych formacji. Wymuszane one były zmieniającymi się czasami – ewoluującą myślą następujących po sobie pokoleń.

Birma - dalej są już tylko smoki - ekspozycja fotograficzna, z bloku wystaw egzotycznych. Tworzy ją 71 fotografii kolorowych i 13 czarno-białych autorstwa Anny Olej-Kobus z Warszawy. Zdjęcia pogrupowane są w działach tematycznych