Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

27 października 2011 roku w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego odbył się wernisaż wystawy znanej rosyjskiej malarki Niny Krymovej. Urodzona w 1969 roku w Kerczu na Krymie artystka od najmłodszych lat wykazywała duże zainteresowanie tą dziedziną sztuki oraz duży talent. To spowodowało, że podjęła w rodzinnej miejscowości naukę w Dziecięcej Szkole Malarstwa. Po jej ukończeniu wyjechała do Sankt Petersburga gdzie rozpoczęła studia w Akademii Sztuk Pięknych. Równolegle studiowała także na Wydziale Malarsko – Graficznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. J. Hercena. Obecnie mieszka i pracuje w Kaliningradzie, gdzie od 2004 roku prowadzi szkołę malarstwa, rysunku i kompozycji. Od 2001 roku jest również członkiem Związku Malarzy Rosji.

To okolicznościowa wystawa przygotowana przez Starostwo Powiatowe we Włodawie z okazji uroczystych obchodów 60 rocznicy śmierci Edwarda Taraszkiewicza. Obchodom towarzyszyła Msza św. w Kościele p.w. Świętego Ludwika we Włodawie w intencji żołnierzy oddziału partyzanckiego braci Taraszkiewiczów, złożenie wieńców pod pomnikiem ostatnich partyzantów oraz prelekcje autorskie i pokazy uzbrojenia i umundurowania partyzanckiego w wykonaniu Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław" z Warszawy.

To wyjątkowa wystawa, na której prezentowane są ikony i sztuka sakralna. Zbiory pochodzą z Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Są wśród nich przedstawienia ikony Matki Boskiej Chełmskiej, należące do typu ikonograficznego Hodegetrii. Cieszyła się ona ogromnym kultem nie tylko wśród prawosławnych, ale również u grekokatolików.

Proponowana ekspozycja nawiązuje do głównego aspektu miłości – relacji łączących kobietę i mężczyznę w trzech kulturach. Jej celem jest pokazanie najważniejszego momentu tych relacji - uroczystości zaślubin w obrządku katolickim, prawosławnym i żydowskim. Chcemy pokazać wiele podobieństw tych uroczystości (np. welon, picie wina, zakładanie obrączek) ale i różnice (chociażby formuły wypowiadane podczas wymiany obrączek), zastanowić się z czego one wynikają, czy dziś są kontynuowane czy stopniowo zanikają.

To wyjątkowa wystawa, na której prezentowane są XIX-wieczne drzeworyty sztorcowe, które jako ilustracje ukazywały się w ówczesnych czasopismach. Wszystkie łączy tematyka żydowska wszystkie oglądali czytelnicy takich gazet, jak: „Kłosy", „Tygodnik Ilustrowany", „Wieniec", „Tygodnik Warszawski", czy „Opiekun domowy". Czasem ilustracje te, które miały być z założenia tylko dodatkiem do tekstu stawały się ważniejsze niż sam tekst. Dzięki nim ludzie otrzymywali zapis XIX- wiecznej rzeczywistości, zazwyczaj życzliwej dla portretowanych.

Od początku istnienia, aż do połowy lat 60 XX wieku w pejzażu Włodawy dominowała drewniana zabudowa. To powodowało, że miasto wielokrotnie narażone było na pożary. W związku z tym na przestrzeni lat – począwszy od XVIII wieku – podejmowane były różnorodne przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie temu żywiołowi.

Wystawa Z popiołów Sobiboru (From the Ashes of Sobibor) przy wykorzystaniu różnorodnych środków narracji pokazuje drogę, jaką Żydzi przeszli w latach niemieckiej okupacji. Składa się na nią około 100 paneli skomponowanych z fotografii i dokumentów historycznych oraz kilku towarzyszących im instalacji plastycznych ( kryjówka na strychu, barak obozowy, plac apelowy, „droga śmierci", barak tzw. „fryzjernię", wejście do komory gazowej).

„W kraju pokrytym lasami łowiectwo należało do kultury jego mieszkańców. Kto nie chciał, bywał myśliwym, jeżeli nie z zamiłowania, to z prostej konieczności. Wilki bowiem rzucały się stadami na ludzi i ich dobytek, a inna zwierzyna dostarczała mięsiwa na stół powszedni..."

Zygmunt Gloger „Encyklopedia staropolska"

Dziś łowiectwo to nie tylko pozyskiwanie zwierzyny w drodze polowań , ale też hodowla i ochrona zwierząt łownych, to także ważny element ochrony środowiska.

Wystawa „Poleskie Darz Bór" prezentuje trofea łowieckie i dorobek czterech Kół Łowieckich istniejących na terenie powiatu włodawskiego: „Ponowa" z Włodawy „Cietrzew" z Dubeczna, „Szpak" z Woli Uhruskiej oraz „Sokół" ze Starego Brusa.

Uroczystości otwarcia ekspozycji towarzyszył koncert sygnalistów myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju oraz tradycyjny poczęstunek myśliwski z bigosem i pieczonym dzikiem na czele.

Zasadnicza część ekspozycji obejmuje lata 1944–1993. Jednak jej autorzy zaprezentowali szerszy kontekst stosunków polsko-radzieckich począwszy od wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 r., poprzez pakt Ribbentrop - Mołotow, represje sowieckie z lat 1939–1943, Zbrodnię Katyńską, konferencję w Jałcie, porwanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, aż po opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w 1993 roku.

Judaizm pozostaje zawsze wierny mezuzie, tefilinowi i cicit. Te niezwykłe znaki są wyrazem piękna i bogactwa sztuki żydowskiej, ale przede wszystkim czymś więcej - znakami mającymi przypominać o Bogu i jego prawie.

Gdy sięgam pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonego w miasteczku nad Bugiem, przypominam sobie liczne opowieści moich dziadków, starszych sąsiadów oraz matki o tym jak kiedyś tu było, jak żydowscy krawcy szli odświętnie ubrani, szewc żydowski wykonywał buty jedyne w swoim rodzaju a dzieci jedne i drugie spotykały się na ulicy.