Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prace fotograficzne Michała Bajuka są próbą oddania klimatu małomiasteczkowej Włodawy, szczególnego miejsca, gdzie przenikają się nawzajem trzy wielkie religie, trzy kultury,wlodawa to jest magiczne miasto 02 które tworzą jedyny w swoim rodzaju nastrój, przyciągają i pozostawiają niezapomniane wrażenie. Sam tytuł wystawy „Włodawa to jest magiczne miejsce" wprowadza odbiorcę w zadanie sobie pytania: Co jest tak niezwykłego, magicznego, tajemniczego w tym małym kresowym miasteczku?

Światło, tak uniwersalny symbol wykorzystywany przez różne religie, mający wiele znaczeń i treści jest przedmiotem naszej uwagi. Prezentowana wystawa ma na celu przybliżyć rolę światła w liturgii i poza nią w religiach bliskich naszemu regionowi: judaizmie, prawosławiu i katolicyzmie. Poprzez przedmioty kultu: lampy, świeczniki, świece, które są materialnym odwołaniem do świąt roku liturgicznego oraz opisane obrzędy i zwyczaje domowe pojęcie światła stanie się nam bliższe i pełne treści.

„Przebudzenie wędrującej świątyni" – tym mianem określona została wystawa fotograficzna Pana Krzysztofa Wasilczaka, której tematem jest cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP, która trzy razy zmieniała miejsce swojej lokalizacji – „pielgrzymowała" po ziemiach wschodnich.

Prace prezentowane na wystawie fotograficznej pt.: „Śladami Obecności" ukazują efekt zmian kulturowych zachodzących na terenie południowo-wschodniej Polski. W miejscu tym stykały się i koegzystowały różne kultury.

Wystawa jest kolejną muzealną prezentacją wprowadzającą szerokie grono odbiorców w świat Prawosławia. Uznani warszawscy artyści-fotograficy zafascynowani niezwykłymi miejscami i ludźmi dążącymi do doskonałości chrześcijańskiej przybliżają te wspólnoty. Aura modlitewnej mistyki, ale i nierzadko ciężkie zmaganie z materią budzą ciekawość i skłaniają do refleksji. Wystawa wzbogacona jest informacjami o monastycyźmie, o polskich monasterach, a także filmem o monastyrze w Jabłecznej. Ekspozycji towarzyszy wydany też informator.

Na sezon wakacyjny Dział Etnografii Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przygotował nową , oryginalną ekspozycję pt. „Łyżka – rzecz mała lecz ciekawa".

Celem wystawy jest ukazanie historii prostego przedmiotu, z którym każdy z nas spotyka się na co dzień - historii łyżki. Pokazanie różnych jej rodzajów, zróżnicowania materiałowego, uświadomienie, że przedmiot ten służy głównie do jedzenia, ale nie tylko.

Wystawa prac uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie podsumowująca projekt „Miejsca bliskie i niezwykłe".

Publiczne Gimnazjum nr1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie tzw. „Szkoła z klasą" jako jedna z dwóch w województwie lubelskim, otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, administratora programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2003 - Szkoły Aktywne". O grant na działania wyrównujące szanse edukacyjne ubiegało się 300 gimnazjów z całej Polski, z których dotacje otrzymały tylko 44. Przeznaczona ona została na realizację projektu „Miejsca bliskie i niezwykłe", której celem jest popularyzowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Włodawy i najbliższej okolicy poprzez stworzenie uczniom możliwości prowadzenia różnorodnych działań i zaprezentowania ich w środowisku lokalnym.

Wystawa „Korzec, łokieć, morga i... ruski miesiąc, czyli dawne miary we Włodawskiem" to kolejna oferta ekspozycyjno-edukacyjna skierowana do wszystkich zainteresowanych miarami używanymi niegdyś na tych terenach. Zapraszamy starsze osoby pamiętające jeszcze przedwojenną Włodawę i okoliczne wioski. Może ożyją w ich pamięci żydowskie sklepiki, w których łokciową miarką odmierzano bawełniane płótno i sutasz, i te żelazne, gdzie ojciec kupował kilka funtów gwoździ?

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie tzw. „Szkoła z klasą" jako jedna z dwóch w województwie lubelskim, otrzymała dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, administratora programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2003 - Szkoły Aktywne". O grant na działania wyrównujące szanse edukacyjne ubiegało się 300 gimnazjów z całej Polski, z których dotacje otrzymały tylko 44. Przeznaczona ona została na realizację projektu „Miejsca bliskie i niezwykłe", której celem jest popularyzowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Włodawy i najbliższej okolicy poprzez stworzenie uczniom możliwości prowadzenia różnorodnych działań i zaprezentowania ich w środowisku lokalnym.

W ciągu siedmiu wieków obecności Żydów ukształtowała się w Polsce wyjątkowa kultura żydowska, na którą składały się literatura, teatr, muzyka, rzeźba, malarstwo czy architektura. Tworzyli ją uczeni, pisarze, artyści, ale także prości ludzie, kupcy i rzemieślnicy z całym bogactwem ich obyczajowości. Dziś w Polsce prawie nie ma już Żydów. swiat zaginiony 02Nieliczna ich garstka, opustoszałe synagogi, cmentarze są zaledwie mglistym wspomnieniem dawnej świetności, ale żyją jeszcze ludzie, którzy osobiście znali ten zaginiony świat i chodzili ubitym gościńcem tam, gdzie dziś zostały zaledwie ślady.

Wystawa obejmuje swym zakresem dwa ostatnie stulecia: od wojen napoleońskich z początku XIX stulecia do wybuchu drugiej wojny światowej. Prezentowane prace (rysunki, szkice, akwarele) ukazują kawalerzystów w boju i podczas służby pokojowej, ich mundury charakterystyczne dla poszczególnych formacji /barwy czy różnorodności ich kroju/.

Jazda polska, tak jak każda inna formacja wojskowa, na przestrzeni wieków ulegała licznym przeobrażeniom. Zmianom tym podlegały nie tylko jej ubiór, uzbrojenie, czy wyposażenie, ale także sposób prowadzenia walki, skład i rodzaje poszczególnych formacji. Wymuszane one były zmieniającymi się czasami – ewoluującą myślą następujących po sobie pokoleń.

Galeria zdjęć XVII Festiwalu Trzech Kultur

plakat5 glowny 01

 PROGRAM

afisz A2 01.jpg1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIWAL TRZECH KULTUR

logo drzewko kolor